Permen LH 14 Tahun 2013 Simbol dan Label Limbah B3

Bahan berbahaya dan beracun adalah zat , energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung...

Bejana Tekan

Pengertian Bejana tekan adalah bejana (tidak termasuk bejana uap) yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar, yang digunakan untuk menampung...

Proses Perijinan Gudang Bahan Peledak

Berikut adalah pedoman alur pengajuan perijinan gudang bahan peledak untuk pengajuan baru maupun perpanjangan ijin pada kegiatan industri pertambangan mineral dan batubara.Tata cara pengajuan...

Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Pemeriksaan Kesehatan tenaga kerja dibagi tiga yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus.Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bertujuan untuk memastikan...

Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengirimkan dokter perusahaan mengikuti pelatihan dalam bidang hygiene keselamatan dan kesehatan kerja.Dokter perusahaan adalah setiap dokter yang...

Pesawat Angkat Angkut

Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat ayang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang maupun orang secara vertical dan...

Cara Penempatan APAR yang Benar

APAR ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran (sesuai Permenakertrans No 04 Tahun 1980).  Jenis...

Apa itu P2K3 ?

P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama...

Permenaker No 04 Tahun 1985 Tentang Pesawat Tenaga dan Produksi

Pesawat Tenaga dan Produksi ialah Pesawat atau alat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan daya atau tenaga,...

Tata cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja pimpinannya.  Kecelakaan sebagaimana dimaksud terdiri dari : Kecelakaan Kerja;   Kebakaran atau peledakan atau bahaya...

Advertisement

loading...